Introductie Partner Rudolf Liefers van Advies van Liefers

 In Netwerken, Partners

Rudolf Liefers van Advies van Liefers is aan boord gekomen als Partner. Rudolf is een Groei- en Verbeteradviseur voor het MKB. Een ontmoeting met Rudolf mag jij als ondernemer eigenlijk niet missen. Rudolf Liefers help bedrijven aan meer winst onderaan de streep. Rudolf zorgt ervoor dat je structureel kosten gaat besparen. Besparingen tussen de 5% en 15% zijn realistisch. Ja, ook voor jouw bedrijf..! Het door jou bespaarde geld gaat zorgen voor de groei van je onderneming. De groei ligt voor het oprapen.

Ben je op zoek naar ruimte om te investeren? Naar groei en innovatie? En weet je dat je onnodig geld laat weglekken? Waarschijnlijk niet. Door je dagelijkse drukke werkzaamheden neem je vaak onvoldoende de tijd om stil te staan bij de lopende uitgaven. Vaak merk je pas bij de jaarrekening of bij contracten die weer verlengen dat er onnodige kosten zijn. Dan is het te laat. Je hebt het geld al uitgegeven, onnodig. Rudolf inspireert ondernemers door in nauwe samenwerking met hen te zorgen voor lagere kosten, betere inzicht in de kosten en hogere rendement.

Logo Liefers - Rudolf - Open Coffee Utrecht Netwerk Bijeenkomst

Rudolf Liefers

Open Coffee Utrecht Business Network - Netwerk Bijeenkomst - Rudolf Liefers

Over Rudolf

Rudolf is een “geldvinder” en hij coacht ondernemers in het vinden en dichtstoppen van hun “verborgen kostenlekkages”. Zo ontstaat meer financiële ruimte, die ondernemers goed kunnen gebruiken voor innovatie en groei. Hij wordt ook regelmatig op projectbasis ingehuurd door ondernemingen om MKB-gerichte verbeterprojecten op te zetten en uit te voeren. Ook zorgt hij er voor dat je zelf leert hoe je structureel de kosten beheerst. Rudolf heeft bij veel van zijn klanten verborgen kosten opgespoord en omgedraaid in investeringen in groei en innovatie.

Dus als je al tijdje het gevoel hebt dat het allemaal “teveel geld kost” en je niet weet goed waar te beginnen met kosten besparen zonder afbreukrisico. Neem gewoon even contact op met Rudolf.

www.adviesvanliefers.nl

Recent Posts
Showing 9 comments

Leave a Comment